Kunnanhallitus, kokous 19.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 292 Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvityksen loppuraportti

KNGDno-2022-153

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Ympäristöministeriö on 30.5.2022 tekemällään päätöksellä myöntänyt Kangasniemen tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvittämiseen valtionavustusta. Päätösasiakirjat liitteenä.

Kunnanjohtaja on viranhaltijapäätöksellään 23.8.2022 § 3 Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvitys, Kangasniemi 2022 valinnut selvityksen toteuttajaksi FCG Finnish Consulting Group Oy:n.

Hankkeelle nimetään ohjausryhmä. Ohjausryhmän aloituskokous on 6.9.2022 klo 14:00 alkaen kunnantalolla. Johtoryhmä on keskustellut ohjausryhmän kokoonpanosta ja esittää siihen teknisen lautakunnan sekä kunnanhallituksen puheenjohtajaa, kunnanjohtajaa, teknistä johtajaa sekä talous- ja hankepäällikköä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ympäristöministeriön myönteisen avustuspäätöksen, sen johdosta tehdyn viranhaltijapäätöksen selvityksen toteuttajasta sekä nimeää hankkeelle ohjausryhmän.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi ympäristöministeriön myönteisen avustuspäätöksen sekä kunnanjohtajan tekemän viranhaltijapäätöksen selvityksen toteuttajasta.

Lisäksi kunnanhallitus päätti hankkeen ohjausryhmän kokoonpanon: teknisen lautakunnan sekä kunnanhallituksen puheenjohtajat, kunnanjohtaja, tekninen johtaja sekä talous- ja hankepäällikkö.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden esiselvitys Kangasniemellä on valmistunut. Liitteenä selvityksen loppuraportti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden esiselvityksen loppuraportin ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.