Kunnanhallitus, kokous 19.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 288 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 19.12.2022. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana tiistaina. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markku Kuusjärvi ja Milja Halttunen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Milja Halttunen ja Tuomo Janhunen.