Kunnanhallitus, kokous 19.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 294 Kunnanvaltuuston kokouksen 12.12.2022 täytäntöönpano

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta kuntalain 39 § ja 96 § mukaisesti.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 käsitellyt seuraavat pykälät:

§ 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 68 Pöytäkirjan tarkastus
§ 69 Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2022 / Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
§ 70 Lisämäärärahat talousarvioon 2022
§ 71 Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 ja 2025
§ 72 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2023
§ 73 Kunnanhallituksen tekemä Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan § 111 otto-oikeus: Kouluverkon tarkistaminen 20.9.2022 oppilasennusteen perusteella
§ 74 Hyvinvointikertomus 2022 - 2025
§ 75 LM-hallin myynti - Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitukseen
§ 76 Sidonnaisuusrekisteri
§ 77 Ilmoitusasiat
§ 78 Muut asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus toteaa,​ etteivät kunnanvaltuuston kokouksessa 12.12.2022 tehdyt päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä,​ valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa,​ eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia ja päättää,​ että ne pannaan täytäntöön. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.