Kunnanhallitus, kokous 19.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 289 Kangasniemen Musiikkiviikkojen yhteystyösopimus vuosille 2023-2025

KNGDno-2022-454

Valmistelija

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen Musiikkiviikot on vakiintunut näkyväksi toimijaksi suomalaiselle festivaalikentälle, ja se on rikastuttanut Itä-Suomen ja Kangasniemen kulttuurielämää jo vuodesta 1983 lähtien. Tapahtuma on kuulunut vuodesta 1985 lähtien Finland Festivals - verkostoon. Syksystä 2002 alkaen Kangasniemen Musiikkiviikkojen taiteellisena johtajana on toiminut kansainvälisesti arvostettu ja menestynyt kapellimestari Mikko Franck.

Kangasniemen Musiikkiviikot on profiloitunut laulumusiikkiin sen eri muodoissaan. Korkeatasoinen konserttiohjelmisto on tarjonnut yleisölle elämyksiä niin klassisen kuin kevyen musiikin alalla. Kangasniemen laulukilpailu on järjestetty vuodesta 1987. Sen yli 40 voittajasta valtaosa on tehnyt ammatillisen uran laulajana, ja yli puolet heistä on menestynyt myös kansainvälisillä konserttiareenoilla. Vuonna 2022 Kangasniemen laulukilpailu oli ensimmäistä kertaa orkesterisäestyksellinen. Myös koulutustoiminta on ollut tärkeä osa Musiikkiviikkoja alusta alkaen. Vuosittaiset, ammattiopiskelijoille suunnatut laulukurssit ja vuonna 2009 opetusohjelmaan lisätty oopperakurssi laulajille ja pianisteille on toteutettu korkeatasoisten opettajien ja oopperalaulajien ohjauksessa.

Kangasniemen Musiikinystävät ry on saanut kunnalta vuosittain avustusta Musiikkiviikkojen järjestämiseen. Vuoden 2022 osalta avustussumma oli 19 000 euroa. Muilta osin tapahtuman tulot muodostuivat Taiteen edistämiskeskuksen festivaaliavustuksesta, Suomen kulttuurirahaston kohdeavustuksesta, pääsylipputuloista, kurssimaksuista ja mainostuloista. Taiteen edistämiskeskuksen rahoitus edellyttää vastineeksi myös kunnan taloudellista tukea.

Kangasniemen Musiikkiviikot ovat vaikuttaneet kunnan elinvoimaisuuteen monin eri tavoin. Taiteellisten ja kulttuuristen sisältöjen ohella tapahtuma on edistänyt alueen matkailua, lisännyt paikallisten palvelujen kysyntää sekä tuonut alueelle uutta osaamista. Lisäksi Kangasniemen Musiikkiviikot ovat vahvistaneet kunnan vetovoimaa ja tunnettuutta sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla. Musiikkiviikoille osallistuu vuosittain laaja vapaaehtoisten joukko, ja täten tapahtuma on lujittanut myös paikallista identiteettiä ja yhteisöllisyyttä.

Kangasniemen Musiikkiviikkojen tulevaisuuden yhdeksi strategiseksi painopisteeksi on valittu markkinoinnin ja yritysyhteistyön kehittäminen. Jatkoa ajatellen Kangasniemen kunnan ja Musiikkiviikkojen yhteismarkkinoinnissa on monia uusia yhteistyömahdollisuuksia. Tätä yhteistyötä edistääkseen Kangasniemen kunta on hakenut yhteistyössä Kangasniemen Musiikinystävät ry:n kanssa erillisrahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä Kangasniemen Musiikkiviikkojen markkinoinnin ja yritysyhteistyön kehittämiseksi.

Kangasniemen kunnan ja Kangasniemen Musiikinystävät ry:n sopimuskausi 2020-2022 on päättymässä. Osapuolet ovat keskustelleet yhteistyön jatkamisesta uudella kolmivuotisella sopimuksella vuosien 2023-2025 osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kolmivuotisen (v. 2023-2025) sopimuksen Kangasniemen Musiikinystävät ry:n kanssa ja päättää, että maksettava avustus vuonna 2023 on 20.000,00 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kangasniemen Musiikinystävät ry, pääkirjanpitäjä, kirjaston johtaja, kulttuurisihteeri, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, talous- ja hankepäällikkö