Kunnanhallitus, kokous 19.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 293 Kaavoituskatsaus 2022 - 2023, kaavoitusohjelma 2023

KNGDno-2022-471

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksessa esitetään myös tulevan vuoden kaavoitusohjelma.

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoitukseen sopivalla tavalla.

Kaavoituskatsaus 2022 - 2023, kaavoitusohjelma 2023 liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus antaa MRL 7 §:n mukaisesti liitteenä olevan kaavoituskatsauksen 2022 - 2023 ja hyväksyy samalla esitetyt kohteet vuoden 2023 kaavoitusohjelmaksi. Katsaus asetetaan yleisesti nähtäville kunnan tekniseen toimistoon ja internet-sivulle ja siitä ilmoitetaan niin kuin kunnan ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Katsaus annetaan tiedoksi Etelä-Savon ELY-keskukselle, Etelä-Savon maakuntaliitolle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

______

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta esittää,​ että kunnanhallitus antaa MRL 7 §:n mukaisesti liitteenä olevan kaavoituskatsauksen 2022 -​ 2023 ja hyväksyy samalla esitetyt kohteet vuoden 2023 kaavoitusohjelmaksi. Katsaus asetetaan yleisesti nähtäville kunnan tekniseen toimistoon ja internet-​sivulle ja siitä ilmoitetaan niin kuin kunnan ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Katsaus annetaan tiedoksi Etelä-​Savon ELY-​keskukselle,​ Etelä-​Savon maakuntaliitolle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-​Savon ELY-​keskus,​ Etelä-​Savon maakuntaliitto, tekninen johtaja, kunnanvaltuusto