Kunnanhallitus, kokous 19.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 291 Hankintaohje

KNGDno-2022-461

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan hankintaohje on päivitetty. Päivitykset liittyvät mm. valtuuston 4.4.2022 § 23 vahvistamaan uuteen kuntastrategiaan, vuoden 2022 alusta voimaan tulleisiin EU-kynnysarvoihin sekä valtuuston  13.12.2021 § 82 hyväksymään kunnan ilmasto-ohjelmaan.

Päivitetyt ohjeet korvaavat kunnanhallituksen 28.1.2019 § 20 vahvistamat aiemmat hankintaohjeet. 

Liitteenä on Kangasniemen kunnan hankintaohje 1.1.2023 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää 

1. kumota Kangasniemen kunnan hankintaohjeen, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt 28.1.2019 § 20 ja

2. hyväksyä liitteenä oleva uusi Kangasniemen kunnan hankintaohje 1.1.2023 alkaen.

Päätös

Marja-Terttu Koivula toimi asiantuntijana pykälän esittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

esimiehet