Kunnanhallitus, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / CaseM

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

hallintopäällikkö
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 11 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen / xxxxx xxxxx, 24.04.2020
§ 12 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen / xxxxx xxxxx, 24.04.2020

kunnanjohtaja
Yleispäätös:
§ 8 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 27.04.2020
§ 9 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 27.04.2020
§ 10 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 27.04.2020
§ 11 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 27.04.2020
§ 12 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 28.04.2020
§ 13 Kiinteistö Oy Myrskytalon lainan lyhennysvapaa, 28.04.2020
§ 14 Läsäkosken Kartano Oy:n maksuohjelman muutos, 28.04.2020
§ 15 Päätös väliaikaisesta vuokran alennuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen johdosta, 28.04.2020
§ 16 Päätös väliaikaisesta vuokran alennuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen johdosta, 28.04.2020
§ 17 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 28.04.2020
§ 18 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 29.04.2020
§ 19 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 04.05.2020
§ 20 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 05.05.2020
§ 21 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 07.05.2020
§ 22 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 07.05.2020
§ 23 Elinkeinotoimen koulutus- ja kehittämistuki 2020 - LVI-Hokkanen tmi, 13.05.2020
§ 24 Elinkeinotoimen koulutus- ja kehittämistuki 2020 - PTA-Putki Oy, 13.05.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan ja hallintopäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 23.4.-13.5.2020 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)