Kunnanhallitus, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2020 / Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

KNGDno-2019-706

Valmistelija

  • Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan talouden vastuualueraportti tulee viedä kunnanvaltuustoon kolmannesvuosittain 30.4., 31.8. ja 31.12.

Laskennallinen käyttöaste 30.4. saa olla 33,3 % ja palkkojen osalta 31,5 % huomioiden heinäkuussa maksettavat lomarahat.

Huhtikuun toteumavertailun mukaan toimintatuottoja on kertynyt lähes budjetin mukaisesti 1 735 t€ (32,9 %).

Toimintakuluja on kirjattu 12 965 t€ (30,8 %). Käyttö on alle budjetoidun, mutta koronaepidemiasta aiheutuvien ja sosiaali- ja terveyspalveluiden menojen kasvu tälle vuodelle on huomattava, joten menopaineet tulevat näkymään myöhemmin.

Palkkojen käyttöaste on 31 %, eli juuri budjetin mukainen, joten tulevat kunta-alan palkkaratkaisut tulevat ylittämään budjetin.

Vähäisiä vastuualueylityksiä esiintyy, mutta lautakuntatasolla menot ovat budjetin mukaiset.

Verotuloja on kertynyt 30.4. mennessä 6 421 t€, (33 %) budjetin mukaisesti, mutta Kuntaliiton ennuste tälle vuodelle on koronaepidemiasta johtuen n. 1,5 mij. € vähemmän kuin on budjetoitu. Valtionosuuksia on kirjattu 6 241 t€, (33,3 %) ja koko vuoden osalta valtionosuuksiin on tulovaltiolssa valtion kompensaatio veroperustemuutoksista johtuen 461 t€, joka peritään 4,6 %:n korolla takaisin v. 2021. Koko verorahoitus jäänee n. 1 milj euroa alle budjetoidun.

Vuosikatteeksi muodostuu 1 433 t€, poistoja huhtikuun loppuun mennessä kirjaantuu 560 t€, joten ylijäämäksi muodostuu 30.4. tilanteessa n. 870 t€, mutta yllä mainitut talouden epävarmuustekijät vaikeuttavat ennustettavuutta.

Esityslistan liitteenä on talouden toteumavertailu, vastuualueraportti ja toiminnallisten tavoitteiden totetuminen 1.1.-30.4.2020.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.4.2020 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Mikko Nislin, Mikko Korhonen ja Mirja Ursin toimivat asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)