Kunnanhallitus, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Kunnanhallituksen jäsenen valinta jäljellä olevalle vaalikaudelle

KNGDno-2017-64

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Timo Seppälä on 12.2.2020 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut,​ että hän hakee eroa Kangasniemen kunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuton johdosta 12.2.2020 alkaen.

Timo Seppälä hakee eroa:

1) Kangasniemen kunnanvaltuustosta valtuutetun tehtävästä

2) Kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä

3) Rakennuslupajaoston jäsenen tehtävästä

4) Kiinteistö Oy Tukihaan yhtiökokouksen kunnanhallituksen edustajajäsenen tehtävästä

5) Kiinteistö Oy Kangasniemen Kunnantalon yhtiökokouksen varaedustajan tehtävästä

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

1) Kunnanhallitus myöntää Timo Seppälälle eron Kiinteistö Oy Tukihaan yhtiökokouksen kunnanhallituksen edustajajäsenen tentävästä ja Kiinteistö Oy Kangasniemen Kunnantalon yhtiökokouksen varaedustajan tehtävästä.

2) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

a) myöntää eron Timo Seppälälle kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä ja rakennuslupajaoston tehtävästä ja

b) toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Keskustan valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Sirpa Säppinen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee Ismo Manninen.

c) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-2021.

d) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen rakennuslupajaostoon jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

a) myöntää eron Timo Seppälälle kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä ja rakennuslupajaoston varajäsenen tehtävästä ja

b) toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Keskustan valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Sirpa Sappinen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee Ismo Manninen.

c) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-2021.

d) valitsee Kari Luukkaiselle henkilökohtaisen varajäsenen rakennuslupajaostoon jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-2021.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti päätösehdotuksen kohdittain seuraavasti:

1) päätösehdotus hyväksyttiin

2) päätösehdotus hyväksyttiin

3) Arto Tommola esitti keskustan ryhmäesityksenä, että asia jätetään pöydälle. Kunnanvaltuusto hyväksyi tehdyn ehdotuksen.

4) Arto Tommola esitti keskustan ryhmäesityksenä Ilkka Tanttua rakennuslupajaoston jäsenen Kari Luukkaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi tehdyn ehdotuksen.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 2.3.2020 § 4 myönnettyään eron kunnanvaltuutettu Timo Seppälälle, että se jättää pöydälle valinnan kunnanhallituksen jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen valinnasta jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-​2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-​2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)