Kunnanhallitus, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Koronavirusepidemian vuoksi kunnanhallituksen kokous pidetään Kangasniemi-salissa ja siihen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Tiina Väisänen ja Marjaana Sävilammi osallistuvat kokoukseen etäyhteydellä.

Päätettiin ottaa lisäpykälänä kouluverkkoselvityksen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)