Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus HRM

KNGDno-2020-9

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan,​ hallintopäällikön ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta ​30.1.-12.2.2020 ja päättää,​ ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)