Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/2019/CaseM

Kuvaus

kunnanjohtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen vuonna 2020, 11.02.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 30.1. - 12.2.2020 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)