Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Muutostalousarvio 2020

KNGDno-2019-706

Valmistelija

  • Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuuston 16.12.2019 § 49 päätöksen mukaan muutostalousarvio tuodaan kunnanvaltuuston käsittelyyn alkuvuonna 2020. Kunnan hallintosäännön § 60 mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutosten vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden ja tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin.

Muutostalousarvio 2020 on alijäämäinen 0,1 milj € ja taloussuunnitelmavuodet 2021-2022 ylijäämäisiä yhteensä 0,3 milj €. Henkilöstömenojen v. 2020 säästötavoitetta 75 t€ ei ole huomoitu muutosbudjetissa.Taseen kertynyt yli/alijäämä on tilinpäätösennusteen 2019 ja muutostalousarvion ja -suunnitelman jälkeen n. 4,7 milj € ylijäämäinen, kuntakonsernin alijäämä on tilinpäätöksen 2018 jälkeen 1 milj euroa.

Liite 1: Muutostalousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022

Liite 2: Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy muutostalousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)