Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kunnan kiinteistöjen myynti 2020

KNGDno-2020-64

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
  • Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnahallitus on päätöksessään 18.12.2019 § 268 hyväksynyt, että se käynnistää kunnan omaisuuden kartoituksen ja myynnin siten, että tuottoa saavutetaan vuoden 2020 aikana 120 000 euroa. Kunnan omistamia kiinteistöjä on kartoitettu ja kunnanhallitukselle esitellään selvitys niistä kiinteistöistä, joiden omistus ei ole kunnan toimintojen kannalta oleellista tai niiden käyttö on vähäistä ja joita esitetään myytäväksi. Selvityksessä on kiinteistöjen lisäksi sellaista metsäomaisuutta, jonka on valmistelussa katsottu soveltuvan myytäväksi. Jos kiinteistöjen myyntiaika olisi huhtikuun loppuun asti, mahdollistaisi se myyntipäätösten teon kesäkuun valtuustossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus käy keskustelun tehdyn kartoituksen pohjalta ja päättää jatkotoimenpiteistä kiinteistöjen myyntiin liittyen.

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutosehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet määrittää pohjahinnat liitteenä oleville kiinteistöille sekä maa-ainekselle ja hyväksyä annetut tarjoukset.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jouko Romo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)