Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Eroilmoitus luottamustehtävästä

KNGDno-2017-64

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Timo Seppälä on 12.2.2020 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut,​ että hän hakee eroa Kangasniemen kunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuton johdosta 12.2.2020 alkaen.

Timo Seppälä hakee eroa:

1) Kangasniemen kunnanvaltuustosta valtuutetun tehtävästä

2) Kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä

3) Rakennuslupajaoston jäsenen tehtävästä

4) Kiinteistö Oy Tukihaan yhtiökokouksen kunnanhallituksen edustajajäsenen tehtävästä

5) Kiinteistö Oy Kangasniemen Kunnantalon yhtiökokouksen varaedustajan tehtävästä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

1) Kunnanhallitus myöntää Timo Seppälälle eron Kiinteistö Oy Tukihaan yhtiökokouksen kunnanhallituksen edustajajäsenen tentävästä ja Kiinteistö Oy Kangasniemen Kunnantalon yhtiökokouksen varaedustajan tehtävästä.

2) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

a) myöntää eron Timo Seppälälle kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä ja rakennuslupajaoston tehtävästä ja

b) toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Keskustan valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Sirpa Säppinen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee Ismo Manninen.

c) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-2021.

d) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen rakennuslupajaostoon jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Timo Seppälä, Sirpa Säppinen, Ismo Manninen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)