Kunnanhallitus, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

hallintojohtaja
Yleispäätös:
§ 29 Ammattialalisän myöntäminen / xxxx xxxx, 04.05.2022
§ 30 Ammattialalisän myöntäminen / xxxx xxxx, 06.05.2022
§ 31 Työkokemuslisän myöntäminen / xxxx xxxx, 08.05.2022
§ 32 Täyttöluvat sivistys-​ ja hyvinvointitoimeen 2022-​2023 - varhaiskasvatus, 12.05.2022
§ 33 Täyttöluvat sivistys-​ ja hyvinvointitoimeen 2022-​2023 -​ opetustoimi, 12.05.2022
§ 34 Täyttöluvat sivistys-​ ja hyvinvointitoimeen - hyvinvointi- ja vapaa-aikatoimi, 12.05.2022

kunnanjohtaja
§ 24 Yhteistyösopimus xxxx xx xxxxxxxx edustusjoukkue, 12.05.2022
§ 25 Koiranäyttelyn avustaminen, 12.05.2022

tekninen johtaja
§ 15 Tietopyynnöt liittyen hankintaan Kalliolan tilaelementtipäiväkodin vuokraaminen, 12.05.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsakunnanjohtajan, hallintojohtajan ja teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 29.4.-12.5.2022 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)