Kunnanhallitus, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Kunnan metsätilojen myynti

KNGDno-2021-756

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnan kiinteistöjen myyntiin vuodelle 2022 on määritelty myyntivoittoja yhteensä 245 000 euroa. Kiinteistöjen myynnillä on ollut tarkoitus luopua sellaisista kiinteistöistä, joiden omistus ei ole kunnan peruspalveluiden kannalta oleellista tai kiinteistöjen käyttö on vähäistä tai tappiollista. Kiinteistöjen tasearvioista muodostuvat myyntitappiot on tarkoitus kattaa metsätilojen myynnillä. LM-hallin myynnistä tehdyn kunnallisvalituksen johdosta on epävarmaa, pystyykö kunta myymään kiinteistön vuoden 2022 aikana ja siten siitä aiheutuvien tasetappioiden kirjautumisesta vuodelle 2022 ei ole vielä varmuutta. Kiinteistöstä tulee myös aiheutumaan kuluja, joita ei ole huomioitu vuoden 2022 talousarviossa. LM-hallin myynnin viivästymisen johdosta myytäviksi esitettävien metsäkiinteistöjen määrää on supistettu. Jos kiinteistö saadaan myytyä vuoden 2022 aikana, myytävien metsäkiinteistöjen määrää lisätään.

Myytäväksi esitettäviä metsäkiinteistöjä on kolme ja niistä tehdyt metsäarviot sekä karttaotteet liitteinä. Kunnanhallitus käsittelee ja hyväksyy pohjahinnat kokouksessa, jonka jälkeen ne viedään kunnanvaltuustolle päätettäväksi. Näin kunnanhallitukselle haetaan valtuutus myydä kiinteistöt kesäkuun 20 päivän kokouksessaan, jos kiinteistöistä saadaan pohjahinnan ylittäviä tarjouksia. 

Kiinteistöjen myynti on tarkoitus aloittaa 24.5.2022 metsätilat.fi sivustolla. Tarjousaika päättyy 16.6.2022 klo 15.00. Kyseessä on aikarajallinen tarjousmenettely, missä jokaisella ostajaehdokkaalla on mahdollisuus harkita tarjoustaan siihen asti, kunnes tarjouksien vastaanottaminen lopetetaan. Kyseessä on siis suljettu tarjousmenettely, jossa tarjousten vastaanottamisaikana vastaanotetut tarjoukset toimitetaan kerralla yhdessä myyjälle vasta tarjouksien vastaanottamisajan jälkeen.

Myytäväksi esitetään seuraavat kiinteistöt:
Kallio, Hokanniemi, kiinteistötunnus 213-403-2-114, kokonaisala 14,795 ha
Punnanmäki, Kaihilanmäki, kiinteistötunnus 213-406-10-78, kokonaisala 18,328 ha
Muntinlähde, Pylvänälä, kiinteistötunnus 213-420-5-43, kokonaisala 5,802 ha

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää asettaa myyntiin seuraavat kiinteistöt ja hyväksyy niille kunnanhallituksen määrittelemän pohjahinnan. Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen myymään kiinteistöt parhaan tarjouksen tehneelle, jos tarjoukset ylittävät päätetyt pohjahinnat.

Kallio, Hokanniemi, kiinteistötunnus 213-403-2-114, kokonaisala 14,795 ha
Punnanmäki, Kaihilanmäki, kiinteistötunnus 213-406-10-78, kokonaisala 18,328 ha
Muntinlähde, Pylvänälä, kiinteistötunnus 213-420-5-43, kokonaisala 5,802 ha

Päätös

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se asettaa myyntiin seuraavat kiinteistöt ja hyväksyy niille kunnanhallituksen määrittelemän pohjahinnan. Lisäksi kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen myymään kiinteistöt parhaan tarjouksen tehneelle, jos tarjoukset ylittävät päätetyt pohjahinnat.

Kallio, Hokanniemi, kiinteistötunnus 213-403-2-114, kokonaisala 14,795 ha, pohjahinta 72 800,00 euroa
Punnanmäki, Kaihilanmäki, kiinteistötunnus 213-406-10-78, kokonaisala 18,328 ha, pohjahinta 93 100,00 euroa
Muntinlähde, Pylvänälä, kiinteistötunnus 213-420-5-43, kokonaisala 5,802 ha, pohjahinta 20 300,00 euroa


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)