Kunnanhallitus, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Kangasniemen kunnan varhaisen tuen malli

KNGDno-2022-35

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Varhaisen tuen toimintamalli on osa esimiesten päivittäistä työhyvinvointi- ja työkykyjohtamista. Toimintamalliin sisältyy varhaisen tuen, tehostetun tuen ja työhönpaluun tuen vaiheet. Toimintamalli tukee esimiestyötä ja työyhteisöä silloin, kun on ilmeistä, että työntekijällä on uhka työkyvyn heikkenemisestä. Toimintamalli perustuu ennakointiin ja aikaiseen reagointiin sekä tukee parhaimmillaan koko työyhteisöä jo ensimmäisten merkkien ilmaantuessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

YTR hyväksyy varhaisen tuen toimintamallin ja vie sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Kangasniemen kunnan varhaisen tuen mallin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Työterveyshuolto, kunnan intra

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)