Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Hallinnon uudistus 2021

KNGDno-2020-365

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus päätti 18.12.2019 kokouksessaan § 268 käynnistää hallintosäännön uudistuksen. Uudistuksen toteuttamiseksi kunnanhallitus edellytti johtoryhmältä suunnitelman organisaatiomuutoksesta, joka kattaa yhteistoimintaneuvotteluissa esille tuodut toimialoja koskevat toimintojen uudelleenjärjestelyt. 

Organisaatiouudistusta on valmisteltu ja sitä on käsitelty johtoryhmässä, YT-palavereissa sekä esitelty YTR:n kokouksessa 26.5.2020. Pääluottamusmiehillä on näin ollut mahdollisuus ottaa kantaa ja esittää omia näkemyksiä uudistukseen. Kunnan johtoryhmä käsittelee organisaatiomuutoksia vielä 1.6. kokouksessaan, joten asia esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa.

Valmistelutyötä on tehty siten,​ että kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tuodaan hallintouudistus vastuualue-​tasolla hyväksyttäväksi. Tämän pohjalta käynnistetään osasto- ja kustannuspaikkakartan päivitys, joiden pohjalta valmistellaan vuoden 2021 talousarvio sekä käynnistetään hallintosäännön päivitystyö.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että se hyväksyy organisaatiomuutoksen 2021 vastuualue-tasolla ja vie sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Kunnanhallituksen varajäsen Maisa Juntunen esitti, että asia jätetään pöydälle. Esitystä ei kannatettu.

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion laadinnan pohjaksi liitteenä olevan osasto- ja vastuualuekartan ja vie sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)