Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Essoten sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys vuodelta 2019

KNGDno-2020-370

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä Essoten sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys vuodelta 2019  tiedoksi Essoten hallitukselle sekä Essoten kuntien kunnanhallituksille (Varhaiskasvatuslaki 53 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen toimintavuodelta 2019.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)