Kunnanhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

hallintojohtaja
Yleispäätös:
§ 1 Ruokarästien perintä työntekijältä / VM, 11.01.2023
§ 95 Täyttöluvat sivistys- ja hyvinvointitoimeen 2022-2023 - varhaiskasvatus, 19.12.2022
§ 96 Työsuojeluvaltuutetun korvauksen maksaminen varavaltuutetulle, 20.12.2022
§ 97 Työkokemuslisän myöntäminen / xxxx xxxx, 20.12.2022

kunnanjohtaja
§ 1 Palkkatukilaina Myrskylyhty ry:lle väliaikaisrahoitukseen, 02.01.2023
§ 63 Wiljam Sarjala-mitalin jakaminen, 21.12.2022
§ 64 Elinkeinotoimen koulutus- ja kehittämistuki 2022 - TieALVia Oy, 21.12.2022
§ 65 Elinkeinotoimen koulutus- ja kehittämistuki 2022 - Kangasniemen Fysica ky, 23.12.2022
§ 66 Kyläavustus 2022 / Koittilan seudun kyläseura ry, 28.12.2022
§ 67 Elinkeinotoimen koulutus- ja kehittämistuki 2022 - Tmi Sepon konttori, 29.12.2022
§ 68 Elinkeinotoimen koulutus- ja kehittämistuki 2022 - Jalavilla, 29.12.2022

talous- ja hankepäällikkö
Hankintapäätös:
§ 3 Kuntatodistukset, 19.12.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan, talous- ja hankepäällikön ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 16.12.2022 - 11.1.2023 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.