Kunnanhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Maksujärjestelyhakemus Kangasniemen Työttömät ry

KNGDno-2021-800

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on päätöksellään 17.10.2022 § 240 päättänyt jatkaa järjestöille myönnettävää palkkatukiin perustuvan väliaikaislainan myöntämistä vuonna 2023. Vuoden 2023 aikana voidaan myöntää korkeintaan 10 väliaikaisrahoitusta. Vuonna 2022 lainoja myönnettiin kahdelle työllisyysjärjestölle yhteensä 9,5 kappaletta.

Kangasniemen työttömät ry:llä on tällä hetkellä kuusi palkkatukilainaa, jotka erääntyvät tammi-maaliskuussa 2023, yhteensä 9900 euroa. Kuntouttavan työtoiminnan siirryttyä kunnalta hyvinvointialueelle, myös järjestöjen avustukset kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseksi on poistettu vuoden 2023 talousarvioista. Työttömät ry on hakenut avustusta hyvinvointiaueelta, mutta hyvinvointialue ei ole tehnyt vielä asiaan liittyviä päätöksiä. 

Kangasniemen työttömät ry on lähettänyt kunnalle maksujärjestelyhakemuksen, jolla se pyytää kunnalta korotonta maksujärjestelyä lainoille siten, että se maksaisi 990 euroa/kk helmi-marraskuun 2023 välisen ajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että se myöntää Kangasniemen työttömät ry:lle korotonta maksuaikaa lainoille siten, että yhdistys maksaa 990 euroa/kk helmi-marraskuun 2023 välisen ajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kangasniemen työttömät ry, pääkirjanpitäjä