Kunnanhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Käyttötaloussuunnitelmat 2023 ja laskujen hyväksyjät kunnanhallituksen toimielimen osalta

KNGDno-2022-250

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallintosäännön § 58 mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman (osasto/kustannuspaikkatasolla, tulot, menot ja nettomenot) sekä nimeävät laskujen hyväksyjät vuosittain.

Kunnanhallituksen talousarvion 2023 bruttotulot ovat 1 514 814 euroa ja bruttomenot 3 516 933 euroa.

Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2023 toimitetaan esityslistan lähettämisen jälkeen perjantaina 13.1.2023.

Laskujen hyväksyjiksi nimetään kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja talous- ja hankepäällikkö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen käyttösuunnitelman 2023 ja nimeää laskujen hyväksyjiksi kunnanjohtajan, hallintojohtajan sekä talous- ja hankepäällikön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.