Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / CaseM

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

kunnanjohtaja

§ 28 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 08.06.2020
§ 29 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 09.06.2020

hallintopäällikkö
Yleispäätös:
§ 4 Facta väestörekisterin ja kuntarekryn käyttöoikeuksien myöntäminen johdon sihteerille, 03.06.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan ja hallintopäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 28.5.-10.6.2020 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)