Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Kunnanvaltuuston kokouksen 8.6.2020 päätösten täytäntöönpano

KNGDno-2020-247

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta kuntalain 39 § ja 96 § mukaisesti.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.6.2020 käsitellyt seuraavat pykälät:

§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 10 Pöytäkirjan tarkastus
§ 11 Eroilmoitus luottamustehtävästä
§ 12 Kunnanhallituksen jäsenen valinta jäljellä olevalle vaalikaudelle
§ 13 Henkilöstöraportti 2019
§ 14 Tilinpäätös 2019
§ 15 Arviointikertomus 2019
§ 16 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
§ 17 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2019
§ 18 Valtuustoaloitteet ja kuntalaisadressi 2019
§ 19 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2020 / Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
§ 20 Kouluverkkoselvitys
§ 21 Määräalan ostotarjous / 213-424-2-99
§ 22 Hallinnon uudistus 2021
§ 23 Henkilöstökyselyn 2020 tulokset
§ 23 Muut asiat / valtuustoaloitteet (lisäpykälä)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus toteaa, etteivät kunnanvaltuuston kokouksessa 8.6.2020 tehdyt päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia ja päättää, että ne pannaan täytäntöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)