Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Kunnan kiinteistöjen myynti 2020 / Rantakangas 213-413-4-57

KNGDno-2020-64

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnahallitus on päätöksessään 18.12.2019 § 268 hyväksynyt, että se käynnistää kunnan omaisuuden kartoituksen ja myynnin siten, että tuottoa saavutetaan vuoden 2020 aikana 120 000 euroa. Kunnan omistamia kiinteistöjä on kartoitettu ja kunnanhallitukselle esitellään selvitys niistä kiinteistöistä, joiden omistus ei ole kunnan toimintojen kannalta oleellista tai niiden käyttö on vähäistä ja joita esitetään myytäväksi. Selvityksessä on kiinteistöjen lisäksi sellaista metsäomaisuutta, jonka on valmistelussa katsottu soveltuvan myytäväksi. Jos kiinteistöjen myyntiaika olisi huhtikuun loppuun asti, mahdollistaisi se myyntipäätösten teon kesäkuun valtuustossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus käy keskustelun tehdyn kartoituksen pohjalta ja päättää jatkotoimenpiteistä kiinteistöjen myyntiin liittyen.

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutosehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet määrittää pohjahinnat liitteenä oleville kiinteistöille sekä maa-ainekselle ja hyväksyä annetut tarjoukset.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet määrittää pohjahinnat liitteenä oleville kiinteistöille sekä maa-ainekselle ja hyväksyä annetut tarjoukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Metsänhoitoyhdistykseltä on saatu lausunto metsien arvosta. Tiedot esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää myyntiin laitettavien metsäkiinteistöjen pohjahinnat ja antaa valmisteluohjeet viranhaltijoille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on asettanut myyntiin huutokaupat.com-sivustolla Rantakangas nimisen metsätilan, kiinteistötunnus 213-413-4-57. Kohteen kokonaisala on 14 ha, joka perustuu MHY:n tiedostoihin. Alue on kokonaisuudessaan metsämaata. Huutokauppa päättyy lauantai 13.06.2020. Koska huutokauppa on vielä käynnissä, viimeisin tarjous tuodaan kokoukseen. Lopullisen myyntipäätöksen tekee Kangasniemen kunnanhallitus. Liitteenä alueen karttaliite.

Tilaa rasittaa metsäkuviolla nro 12 oleva n. 0,25 ha:n suuruinen kotieläintarha, joka voidaan jättää kaupan ulkopuolelle. Kunta on saanut rasitteen haltijoilta erillisen 1000 euron ostotarjouksen, joka tulee käsitellä myynnin yhteydessä. Tarjous on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä huutokaupat.com:ssa tehdyn korkeimman ostotarjouksen Rantakangas 213-413-4-57 nimisestä metsätilasta. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että se jättää tarjouksen ulkopuolelle metsäkuviolla nro 12 olevan noin 0,25 ha:n suuruisen kotieläintarha ja hyväksyy Teppo ja Suvi Heinolan tekemän 1000 euron tarjouksen. Summa vähennetään huutokaupat.com:n kautta tehdyn koko tilaa koskevan  tarjouksen loppusummasta.

Ostajat vastaavat kaupasta aiheutuvista lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Lisäksi määräalan ostaja vastaa lohkomiskuluista. Viranhaltijat valtuutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirjat.

Päätös

Kunnanhallitus hylkää huutokaupat.com:ssa tehdyn korkeimman ostotarjouksen ja päättää laittaa Rantakangas -kiinteistön 213-413-4-57 uudelleen myyntiin.

Tiedoksi

ostotarjouksen jättäneet, Marja Iikkanen, Jouko Romo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)