Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Koronavirusepidemian vuoksi kunnanhallituksen kokous pidetään Kangasniemi-salissa ja siihen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Maisa Juntunen ja Tiina Väisänen osallistuivat kokoukseen Teams-yhteydellä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)