Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/CaseM

Kuvaus

hallintojohtaja
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 13 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen / xxxx xxxx, 21.05.2021
§ 14 Ammattiala lisän myöntäminen / xxxx xxxx, 22.05.2021
§ 15 Täyttöluvat sivistys- ja hyvinvointitoimeen 2021-2022, 25.05.2021
§ 16 Alakoulujen rehtorin viransijaisuusjärjestelyt 1.6.-31.7.2021, 25.05.2021
§ 17 Työsuojelupäällikön sijaistaminen, 07.06.2021

talouspäällikkö
Yleispäätös:
§ 6 Valtiokonttorin myöntämä omakotitalojen vuosimaksulaina (aravalaina)/ maksusopimuksen muutos/ xxxxxxx, 09.06.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa hallintojohtajan ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 21.5.-9.6.2021 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)