Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen

KNGDno-2018-443

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Kunnan ja BDO Audiator Oy:n välillä on 15.8.2019 allekirjoitettu sopimus ”Sopimus Kangasniemen kunnan tilintarkastuspalveluista 2019-2022”. Sopimuksen mukaan tilintarkastusyhteisö voi kuntaa kuultuaan vaihtaa vastuunalaisen tilintarkastajan.

BDO Audiator Oy on lähettänyt tarkastuslautakunnalle seuraavan sisältöisen kirjeen:

”Ilmoitamme kohteliaimmin, että BDO Audiator Oy:n nimeämänä Kangasniemen kunnan vastuunalaisena tilintarkastajana toimii jatkossa JHT, HT Sanna-Mari Nuri. Nimeäminen astuu voimaan 1.8.2021.”

Päätösehdotus

Esittelijä

Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Merkittiin pöytäkirjaan, että tilintarkastaja esteellisenä ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi puheenjohtaja.

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä vastuullisen tilintarkastajan vaihdoksen siten, että 1.8.2021 alkaen kunnan vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Sanna-Mari Nuri.

Tilintarkastajan vaihdos saatetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

Aki Rusanen

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt vastuullisen tilintarkastajan vaihdoksen siten,​ että 1.8.2021 alkaen kunnan vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT,​ HT Sanna-​Mari Nuri. Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja saattaa tilintarkastajan vaihdoksen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)