Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Valtuuston vaalilautakunnan valitseminen

KNGDno-2021-167

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnan hallintosäännön 109 §:n mukaisesti valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan.

Vaalilautakunnassa on 5 jäsentä ja kullakin henkilöohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Lautakunnan sihteerinä toimii kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

1. valitsee valtuuston vaalilautakuntaan viisi (5) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 ja

2. nimeää varsinaisiksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)