Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Teknisen lautakunnan rakennuslupajaoston valitseminen

KNGDno-2021-167

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan hallintosäännön mukaisesti kunnanvaltuusto asettaa teknisen lautakunnan rakennuslupajaoston, johon kuuluu 5 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Kunnanvaltuusto nimeää rakennuslupajaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Rakennuslupajaosto nimitetään kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.  Valtuuston toimikausi on 1.8.2021-​31.5.2025.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

  1. valitsee rakennuslupajaostoon viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikaudeksi ja
  2. nimeää varsinaisiksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)