Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Puulan seutuopiston opistolautakunnan jäsenten valitseminen

KNGDno-2021-167

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Joutsan kunta huolehtii vastuukuntana opiston hallinnosta ja taloudenhoidosta. Opiston hallinnosta määrätään Joutsan kunnan hallintosäännössä ja johtosäännöissä.

Opiston hallintoa hoitaa kuntalain 51 § edellyttämä opistolautakunta, johon kuuluu 7 jäsentäja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Vuosina 2017-2018 puheenjohtaja oli Toivakasta, varapuheenjohtaja Joutsasta.
Vuosina 2019-2021 puheenjohtaja on Joutsasta, varapuheenjohtaja Kangasniemeltä

Puulan seutuopiston yhteistyösopimuksen mukaisesti Kangasniemen kunta valitsee opistolautakuntaan 3 jäsentä ja 3 henkilökohtaista varajäsentä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

1. valitsee Puulan seutuopiston opistolautakuntaan kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikaudeksi 2021-2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)