Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Kunnanhallituksen valitseminen

KNGDno-2021-167

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntalain ja voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen, johon tulee valita 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuuston toimikausi on 1.8.2021-31.5.2025.

Kunnanhallitus tulee valita kunnanvaltuuston toimikaudeksi, jollei kunnanvaltuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Kangasniemen hallintosäännön § 8 mukaisesti, kunnanhallituksen toimikaus on kaksi vuotta.

Kunnanvaltuuston tulee nimetä kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

  1. valitsee kunnanhallitukseen seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kahdeksi vuodeksi ja
  2. nimeää varsinaisiksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)