Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Edustajien valitseminen Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

KNGDno-2021-167

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta
nimeää yhden edustajan. Kunnan äänimäärän ylittäessä 1/100 kuntien yhteenlasketusta äänimäärästä, voi kunta nimetä 2 edustajaa. Kullekin
edustajalle tulee valita henkilökohtainen varajäsen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kaksi (2) edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Vaalijalan kuntayhtymän
yhtymäkokoukseen valtuustokaudelle 2021-2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)