Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Edustajien valitseminen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon

KNGDno-2021-167

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perussopimuksen mukaan Kangasniemen kunnasta valitaan kolme (3) valtuutettua ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee valtuuston toimikaudeksi 2021-2025 kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)