Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Edustajan valitseminen Mikkelin ympäristölautakuntaan

KNGDno-2021-167

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen yhteispalvelujenyhteistyötä ympäristöterveydenhuollossa ja ympäristönsuojelussa koskevan sopimuksen 4 § toteaa:

”4 Ympäristölautakunta ja ympäristöpalvelut 

Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitoa varten on asetettu yhteinen ympäristölautakunta, joka hallinnollisesti kuuluu Mikkelin kaupungin organisaatioon. Ympäristölautakunnassa on yhteensä yhdeksän jäsentä.
Kangasniemen kunnanvaltuusto valitsee ympäristölautakuntaan yhden edustajan.”

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Mikkelin ympäristölautakuntaan valtuustokaudelle 2021-2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)