Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/CaseM

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 4 Pindora-Asio pääsynhallinnan hankinta tilavarausjärjestelmään, 21.04.2021
§ 5 Sitoutuminen Hansel Oy:n Tietokoneet ja Tietokoneet iPadOS/MacOS 2021-2025 puitesopimuksiin, 29.04.2021
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 8 Täyttölupa / ma. Liikuntapaikkahoitaja, 22.04.2021
§ 9 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen / xxxx xxxx, 23.04.2021
§ 10 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen / xxxx xxxx, 23.04.2021
§ 11 Ammattiala lisän myöntäminen / xxxx xxxx, 24.04.2021
§ 12 Ammattiala lisän myöntäminen / xxxx xxxx, 24.04.2021
Yleispäätös:
§ 2 Asianhallintaohjelma CaseMin lomake-editorin käyttöoikeuksien myöntäminen, 29.04.2021

kunnanjohtaja
§ 9 Yhteistyösopimus KaPa-51 Ringette edustus, 29.04.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 21.4.-5.5.2021 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)