Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 10.5.2021. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana keskiviikkona. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markku Kuusjärvi ja Rauni Pietarinen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Kuusjärvi ja Rauni Pietarinen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)