Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Muut asiat

KNGDno-2020-603

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitukselle tuodaan mahdolliset muut asiat tiedoksi kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee muut asiat tiedokseen.

Päätös

Kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista:

  • Valtuustokyselyn tulosten läpikäynti 17.5. valtuustoseminaarissa klo 15:00
  • Tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan toimintakertomuksen vastaanotto 12.5. noin klo 11:00

  • Kunnan vuodelle 2021 suunnitellut metsähakkuut


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)