Kunnanhallituksen kehittämisjaosto, kokous 27.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Varallisuuden siirto / Kangasniemen vanhustentalosäätiö

KNGDno-2016-326

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen Vanhustentalosäätiö on jättänyt  esityksen varallisuuden siirrosta Kangasniemen kunnalle. Säätiön hallitus on asian käsitellyt kokouksessaa 14.6.2016.

Kangasniemen Vanhustentalosäätiö haluaa lahjoittaa Kangasniemen kunnalle omistamansa ja hallitsemansa omaisuuden.

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Luukkonen, kunnanjohtaja, Kangasniemi, johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei ota lahjoitusta vastaan, koska kiinteistöjen omistaminen ei ole kunnan ydintoimintaa, lisäksi kunnanhallitus toteaa, että perusturvan toimialan palvelut siirtyvät kunnasta ESSOTE Kuntayhtymälle 1.1.2017 alkaen.. 

Päätös

Tapio Viljanen esitti asian jättämistä pöydälle. Tapani Kuusela ja Heikki Manninen kannattivat esitystä pöydälle jättämisestä.

Asia päätettiin jättää pöydälle.

Helvi Marttinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 20.07-20.23.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei ota lahjoitusta vastaan, koska kiinteistöjen omistaminen ei ole kunnan ydintoimintaa.

Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että perusturvan toimialan palvelut ovat siirtyneet kunnasta ESSOTE Kuntayhtymälle 1.1.2017.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti laittaa asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen vanhustentalosäätiön varallisuudensiirtoesityksen jälkeen on asiaan liittyen tapahtunut muutoksia.

Muutoksista ja niiden vaikutuksista annetaan selvitys kokouksen yhteydessä.

Kokouksessa läsnä Vanhustentalosäätiöstä Raimo Halttunen ja Esa Miettinen.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kehittämisjaosto keskustelee asiasta ja päättää jatkotoimista.

Päätös

Kehittämisjaosto kuuli Vanhustalosäätiön edustajia ja kävi keskustelun asiasta. Asian valmistelua jatketaan ja asiasta informoidaan kunnanhallitusta.

Tiedoksi

Kunnanhallitus