Kunnanhallituksen kehittämisjaosto, kokous 12.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastuspäivä on torstaina 15.3.20182018  (ennen klo 12.00) Kokouksen tarkastettu pöytäkirja,​ johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet / valitusosoitus,​ pidetään yleisesti nähtävillä kokouksesta seuraavana perjantaina virka-​aikana Kangasniemen kunnantalolla,​ hallintopäällikön työhuoneessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maisa Juntunen ja Arja-​Liisa Kuparinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maisa Juntunen ja Kaija Koskinen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.