Keskusvaalilautakunta, kokous 25.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Uusien varavaltuutettujen nimeäminen

KNGDno-2021-167

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Marjo Hämäläinen on 31.3.2022 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut,​ että hän hakee eroa Kangasniemen kunnan luottamustoimista henkilökohtaisista syistä johtuen.

Vihreiden valtuustoryhmän varajäsenten osalta ero tarkoittaa, että kun valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi. Valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä kunnan keskusvaalilautakunta kokoontuu kunnanvaltuuston 23.5. kokouksen jälkeen ja määrää Vihreille toisen varavaltuutetun.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

1) myöntää eron Marjo Hämäläiselle kunnanvaltuustosta ja toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Vihreiden valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Mika Ollikainen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee Marko Illi.

2) myöntää eron Marjo Hämäläiselle valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä, teknisen lautakunnan jäsenen tehtävästä, rakennuslupajaoston jäsenen tehtävästä, kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä sekä Puulan seutuopiston opintolautakunnan varajäsenen tehtävästä.

3) valitsee jäsenen seuraaviin toimielimiin

a) valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsen

b) teknisen lautakunnan jäsen

c) rakennuslupajaoston jäsen

d) kiinteistötoimitusten uskotun mies

e) Puulan seutuopiston opintolautakunnan varajäsen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

1) myöntää eron Marjo Hämäläiselle kunnanvaltuustosta ja toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Vihreiden valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Mika Ollikainen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee Marko Illi.

2) myöntää eron Marjo Hämäläiselle valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä, teknisen lautakunnan jäsenen tehtävästä, rakennuslupajaoston jäsenen tehtävästä, kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä sekä Puulan seutuopiston opintolautakunnan varajäsenen tehtävästä.

3) valitsee jäsenen seuraaviin toimielimiin

a) valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsen

b) teknisen lautakunnan jäsen

c) rakennuslupajaoston jäsen

d) kiinteistötoimitusten uskotun mies

e) Puulan seutuopiston opintolautakunnan varajäsen

Päätös

1) Päätösehdotus hyväksyttiin.

2) Päätösehdotus hyväksyttiin.

3) Kunnanvaltuusto valitsi jäsenet seuraaviin toimielimiin:

a) valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsen: Mika Ollikainen 

b) teknisen lautakunnan jäsen: Marjo Heikkinen 

c) rakennuslupajaoston jäsen: Marjo Heikkinen

d) kiinteistötoimitusten uskotun mies: Maisa Juntunen

e) Puulan seutuopiston opintolautakunnan varajäsen: Marko Illi

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalilain 93 §:n mukaisesti valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 17 §:ssä säädetään.

Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi.

Kuntalain 17 § Varavaltuutetut:

Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua. Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

Kangasniemen kunnan luottamustehtävistä on valtuuston päätöksillä myönnetty eroja siten, että Vihreiden liitosta puuttuu varajäseniä. Valtuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa määräämään tarvittavan määrä uusia varavaltuutettuja kuluvalle valtuustokaudelle 2021-2025. Kunnanvaltuusto on myöntänyt eron Marjo Hämäläiselle kunnanvaltuustosta ja todennut, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Vihreiden valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Mika Ollikainen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee Marko Illi. Näin ollen keskusvaalilautakunnan tulee määrätä toinen varavaltuutettu. Seuraavana vaalien mukaisen järjestyksen mukaan on Arja Villi, mutta hän on sähköpostitse 10.5.2022 ilmoittanut, ettei ole käytettävissä varavaltuutetun tehtävään. Hän ei ole enään puolueen jäsen eikä mukana toiminnassa. Näin ollen seuraavana vaalien mukaisen järjestyksen mukaan on Marjo Heikkinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta määrää, että Kangasniemen kunnanvaltuuston varajäseniksi kuluvalle valtuustokaudelle 2022-2025 määrätään seuraava henkilö:

Marjo Heikkinen, VIHR (II varavaltuutettu VIHR)

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

uusi varavaltuutettu, palkanlaskenta, kunnanvaltuusto