Keskusvaalilautakunta, kokous 25.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 25.8.2022. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana perjantaina. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marjo Kemppainen ja Tapio Viljanen.