Keskusvaalilautakunta, kokous 25.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Muut asiat

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta merkitsee muut mahdolliset asiat tiedoksi.

Päätös

Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedoksi,

  • että keskusvaalilautakunnan varajäsen Arja Villi on pyytänyt eroa luottamustehtävistä. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa 29.8.2022.
  • tulevien eduskuntavaalien aikataulun ja alustavat toimenpiteet.