Keskusvaalilautakunta, kokous 25.8.2022

Esityslista on tarkastamaton

§ 20 Muut asiat

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta merkitsee muut mahdolliset asiat tiedoksi.