Keskusvaalilautakunta, kokous 25.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.