Keskusvaalilautakunta, kokous 25.8.2022

Esityslista on tarkastamaton

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.