Keskusvaalilautakunta, kokous 25.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Vuonna 2023 toimittavien eduskuntavaalien äänestyspaikkojen määrääminen

KNGDno-2022-253

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Perustuslain 14 §:n 3.momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Tämän nojalla kunnan tehtävänä on huolehtia, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä.

Seuraavat yleiset vaalit ovat eduskuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 22.- 28.3.2023 ja ulkomailla 22.- 25.3.2023.

Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 13.1.2023 klo 12 mennessä.

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Ennakkoäänestys- ja vaalipäivän äänestyspaikoilla on huomioitava esteettömyys. Jokaisella äänestysalueella on määrättynä vaalipäivän äänestyspaikka. Äänestysalueita Kangasniemellä on yksi.

Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkisin ennen kello 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9 eikä klo 18 jälkeen. Ennakkoäänestyspaikkojen olisi hyvä pysyä samoina vaaleista toiseen, jolloin edistetään äänestäjien tietoisuutta siitä, missä äänestyspaikat sijaitsevat. Kunnan on tiedotettava tehokkaasti paikkakunnan ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden aukioloajoista.

Kangasniemellä varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikkana sekä yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on toiminut kunnantalon aula, käyntiosoite Otto Mannisen tie 2. 

Vaalilain mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat myös ympärivuorokautista hoivaa antavat hoivayksiköt. Näissä ennakkoäänestyksen toimittamisesta vastaa kunnanhallituksen nimittämä vaalitoimikunta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2023 eduskuntavaaleissa:

1) Vaalipäivän äänestyspaikkana on sunnuntaina 2.4.2023 Kangasniemen kunnantalon aula (Otto Mannisen tie 2),

2) Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana 22. - 28.3.2023 on Kangasniemen kunnantalon aula (Otto Mannisen tie 2)

3) Yleinen ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti: 

ke 22.3.2023 - pe 24.3.2023 klo 9.00 - 17.00
la 25.3.2023 - su 26.3.2023 klo 10.00 - 14.00
ma 27.3.2023 - ti 28.3.2023 klo 9.00 - 18.00

4) Laitoksissa toimitettava ennakkoäänestys järjestetään Kangasniemen hyvinvointikeskuksen lähikuntoutusosasto, Attendo Otontupa, Ryhmäkoti Männikkö, Puulan Palvelukoti, Suurolakoti sekä Attendo Kuusela. Laitosäänestyksen aikatauluista ja muista järjestelyistä vastaa myöhemmin asetettava vaalitoimikunta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2023 eduskuntavaalien äänestyspaikat ja ajat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.