Keskusvaalilautakunta, kokous 25.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Ulkomainonta eduskuntavaaleissa 2023

KNGDno-2022-253

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 22. - 28.3.2023.

Vaalien ulkomainonta kuntien luvanvaraisilla alueilla suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 15.3.2023. Mainonnan aloittamisen ajankohta sekä vaalien ulkomainonnasta kunnassa vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot on syytä saattaa vaaleihin osallistuvien puolueiden paikallisosastojen tietoon.

Kangasniemellä ulkomainonnan käytännönjärjestelyt on hoitanut puistopuutarhuri Ilkka Holma. Vaalimainosten vanerisia aluslevyjä on annettu puolueille ennen mainonnan alkamista varikolta. Levyjä on annettu 2 levyä/puolue/paikka. Levyjen hausta tulee sopia etukäteen Holman kanssa.

Kangasniemellä kunnan ylläpitämät vaalimainostelineet ovat sijainneet kunnantalon päädyssä,​ Otto Mannisen tie 2 sekä keskusparkkipaikalla,​ Keskustien ja Otto Mannisen tien risteyksessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta päättää,​ että eduskuntavaalien 2023 ulkomainonta on sallittua asemakaava-​alueella vain vaalimainoksille osoitetuissa telineissä kunnantalon päädyssä,​ Otto Mannisen tie 2 ja keskusparkkipaikalla,​ Keskustien ja Otto Mannisen tien risteyksessä.

Jokainen ehdokkaita asettava ryhmä saa kaksi paikkaa,​ jotka ovat samassa järjestyksessä kuin ehdokasluettelo. Vaalimainokset saa asettaa kehikoihin aikaisintaan 15.3.2023. Vaalimainokset tulee poistaa välittömästi vaalin jälkeen.

Vaalimainoskehikoiden pystyttämisestä,​ ylläpidosta ja poistamisesta vastaa kunnan tekninen toimi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ilkka Holma