Keskusvaalilautakunta, kokous 25.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 25.1.2023. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia,​ ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi,​ tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana torstaina. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Marjo Heikkinen ja Sari Niemi.